Parkering

Brf Lilla Örnsberg


Parkering


Föreningen förfogar över egna parkeringsplatser i anslutning till

fastigheten. Platsen hyrs tills vidare med en 3 månaders uppsägningstid för båda parter. Föreningen prioriterar att ge sina egna medlemmar p-plats framför utomstående. Ta kontakt med styrelsen för mer info och fullständiga villkor.


För tillfället finns det lediga platser för uthyrning.

Kontakta styrelsen så hör ansvarig ledamot av sig.

styrelsen@brflillaornsberg.se


Pris medlemmar:  390:-/mån

Pris övriga: 750:-/mån