Parkering

Brf Lilla Örnsberg


Parkering


Föreningen förfogar över egna parkeringsplatser i anslutning till

fastigheten. Platsen hyrs tills vidare med en 3 månaders uppsägningstid för båda parter. Föreningen prioriterar att ge sina egna medlemmar p-plats framför utomstående. Ta kontakt med styrelsen för mer info och fullständiga villkor.


För tillfället finns det lediga platser för uthyrning.

Kontakta styrelsen så hör ansvarig ledamot av sig.


Admínistrativ avgift (engångskostnad) 375:-

Pris medlemmar:  390:-/mån

Pris övriga: 490:-/mån